Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


    Szeretettel köszöntünk Óvodánk honlapján

 

 

  Szeretnénk bemutatni intézményünket, nevelési programunkat, óvodánk életét.    
Óvodánk 1964-ben épült, 100 férőhelyes 4 csoportos intézmény. 1996. év óta a Béke Telepi Óvodák tagintézményeként működik.

 

  Az Ózdi Béke Telepi Óvodák vezetője: Binder-Pap Gabriella.

Az Árpád vezér úti Tagóvoda vezetője: Kovácsné Pirka Edina.

  Intézményünk elérhetősége:

 Ózdi Béke Telepi Óvodák, Árpád vezér úti Tagóvodája
3600 Ózd, Árpád vezér út 33.
 Tel./Fax: 48/473-599   e-mail: arpadovi@citromail.hu   

 

 

   Az intézményben működő 4 csoport vidám hangulatú, barátságos légkörben fogadja a gyerekeket.
A csoportszobákon kívül tágas játszóudvarok, jól felszerelt tornaszoba, és foglalkoztató helyiség áll a gyerekek rendelkezésére. 2015 tavaszán került átadásra műfüves focipályánk, mely a kinti mozgáshoz újabb lehetőséget kínál a gyerekek számára. 
 

 

  Óvodánk arculatának kialakításánál a gyermekközpontúságot, barátságos, nyugodt légkör és környezet biztosítását tartjuk szem előtt.
 

 

Óvodánk hitvallása:
 

 

       „ Előbb minden felnőtt gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá."

Saint Exupery gondolata hűen tükrözi azt a felelősséget, hogy az óvodának az esélyteremtés, a hátrányok enyhítése, az integráció mellett olyan örömteli eseményeket és emlékeket kell biztosítani a bontakozó gyermeki lélek számára, melyek pozitívan járulnak hozzá a boldog gyermekkor, a felnőttéválás folyamatához.

                                                                     

  Nevelési programunkról röviden:
 

  A gyerekek nevelése, személyiségfejlesztése a helyi adottságokat figyelembe véve az adaptált Epochális rendszerű óvodai nevelési program alapján történik.

 

Programunk célja:
 

 

Szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, életkori sajátosságait, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés, a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése.

Egyéni képességfejlesztés mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve.

Sikerorientált, szívesen kommunikáló, környezetében jól eligazodó, problémájukra saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelése.

A gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.

A hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatása, a családokkal való kapcsolattartás, szülőkkel való együttműködés, kölcsönös tiszteletadás megvalósulása óvodánkban.
 

 

Kiemelt módszerünk:
 

A természetes környezetben, valóságban való szemléltetés, irányított megfigyelés. A tapasztalatok feldolgozását játékos módszerekkel segítjük elő, melyek során a nevelési helyzetek mellett lehetőség nyílik a megismerő tevékenységek fejlesztésére, a környezeti és matematikai ismeretek, tapasztalatok alkalmazására.

    A testnevelés kivételével minden tervezett foglalkozás kötetlen, a gyermekek kíváncsisága adja a motivációt a tanuláshoz. A matematikai és környezeti témakörökhöz szorosan kapcsolódik az ének-zenei, a mese-vers, és az ábrázoló tevékenységek, a környezetvédelem és az illem. Zöld óvoda révén kiemelt feladatunk a természetvédelemre, egészséges életvitelre nevelés. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek, kísérletek színesítik a gyermekek mindennapjait.

   Óvodánk fontosnak tartja mind a tehetséggondozást, mind az eltérő fejlődésű és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Intézményünk lehetőséget biztosít a külön foglalkozásokra a szülők igénye szerint.

  Az óvodai nevelő-oktató munkánk során nagy hangsúlyt kap az ünnepek és egyéb jeles napok emlékezetes, élményt nyújtó megszervezése.

Rendezvényeink: Szüreti mulatság; Adventi készülődés; Karácsony; Farsang; Húsvét; Anyák napja; Évzáró - Ballagás; Gyermeknapi kerti parti; és a zöld jeles napok.